Om mig

Jeg har ca. 28 års erfaring inden for vask og renseri branchen og har ved et tidligere vaskeri haft mange pensionister blandt de private kunder, også betjent store firmaer.

Jeg har stor erfaring med behandling af forskellige typer tøj, på en professionel måde.

Kørsel for at hente og bringe vasketøj gør jeg selv, derfor vil det altid være samme chauffør med ren straffeattest, der afhenter Deres vasketøj.

Det vaskepulver m.m. som vi bruger, køber vi fra et stort, miljø- bevidst firma, som er Deres og vores garanti for rigtige produkter til behandling af Deres tøj.

Vaskeriets fordel er et vaskeri med mange mindre maskiner. Fordelen med mindre maskiner er, for det første, det er let at holde styr på kundens linned, og for det andet, bliver kundens vasketøj ikke vasket sammen med andre kunders tøj, og det er mange glade for.

Vaskeriet tager også rensetøj som bliver renset på et stort renseri

Vi vasker, tørrer og lægger det pænt sammen, og det som kan rulles, bliver rullet og pakket ind i papir.

Vaskeriet ligger i Valby, så jeg kan let og nemt overholde aftaler om at hente og bringe vasketøjet.

Vaskeriet har siden ordningens start, (januar 2005) fået mange Pensionister som kunder og der kommer hele tiden nye.

Hvis du vil vide mere er om ordningen, så er du velkommen, at tag kontakt med kommunen i Valby.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvem er jeg ?


Jeg overtog et vaskeri i Gentofte 1997, flyttede det til en ny adresse, hvor der blev renoveret og udskiftet en del maskiner.

Efter en del vellykkede år ville jeg prøve noget nyt, så vaskeriet blev solgt.

Men nu er jeg tilbage på markedet med et andet vaskeri, Vask-Rul & Rens service, og med samme koncept som tidligere.

Mit tidligere vaskeri, var ca. 46 % af kunderne pensionister, så jeg har stor erfaring med hvordan den type kunder vil havde det.

Jeg har i gennem mange år et samarbejde med repræsentanter for Georg Jensen Damask duge.

I mit tidligere og nuværende vaskeri havde og har jeg kunder såsom, Supefos, Nykredit, Egmont, en afdeling af Undenrigsministeriet, Nordea bank med flere, hvor jeg henter og bringer duge og servietter m. m.,som jeg vasker, ruller.

Kunderne fra det samarbejde ved at deres linned bliver behandlet med stor forsigtighed og at de kun for deres eget linned retur.

Vaskeriets fordel og police er et vaskeri med mange mindre maskiner. Fordelen med mindre maskiner er, for det

første der det let at holde styr på kundens linned og for det andet, så bliver kundens vasketøj ikke vasket samme

med en andre kunders tøj og det er bland andet pensionisterne meget glade for.

Vaskeriet bruger også til sin hjælp PCér til at holde styr på aftaler med kundernes afhentning og aflevering m. m.

For pensionistvask vil kunderne få udleveret en så kald linnedseddel, som kunden skal udfylde med navn, adresse, telefon nr. og dato samt antal på de forskellige linned´s typer, for en ekstra sikring af kundens eget linned.

Med linnedseddel som hjælp vil vaskeriet hurtigt kunde afhjælpe eventuelle fejl.

Jeg overtog vaskeriet,  Vask-Rul & Rens service April 2004.

Vaskeriet har gennemgået en større renovering og udskiftning af div. maskiner.

Per dags dato har vaskeriet allerede mange kunder der sætter stor pris på den police, kvalitet og garanti som vaskeriet har.

Med denne lille info, håber jeg på et fremtidigt samarbejde.

Velkommen


          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Kontaktoplysninger :  Vask-Rul & Rens service    Folehaven 68    25 00 Valby    Telefon : + 45 22 99 70 95

                                                                          p.lyngkilde@gmail.com